info@gkantona.gr    
ΕΡΕΥΝΑ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & WORKSHOP

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Γκαντώνα, Γ. (2007). Η συμβολή ατομικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων κατά την προσαρμογή του φοιτητικού πληθυσμού στο Πανεπιστήμιο: Μια οικοσυστημική προσέγγιση. Διδακτορική Διατριβή. Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Gkantona, G. (2018): Creating space for happiness to emerge: the processes of emotional change in the dialogical stage model. British Journal of Guidance & Counselling. DOI: 10.1080/03069885.2018.1478059.
Gkantona, G., Ydreou, A., Lefkaditi, E., & Paritsis, N. (2014). Improving Adaptive Functioning in Profoundly Mentally Retarded and Behavior-Disordered ex Hospitalized Adults. A Control Study. Human Systems Journal, Vol, 24, pp. 35-45.

Γκαντώνα, Γ. & Στογιαννίδου, Α. (2009). Η διαφοροποίηση του/της φοιτητή/ριας από το οικογενειακό σύστημα: Η έννοια της προσωπικής αυτονομίας και η σχέση της με την προσαρμογή στον φοιτητικό τρόπο ζωής. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Ψυχολογίας, Τόμος Η΄, σελ. 343- 361.Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

Gkantona, G. (2014). Are negative emotions signals for changing the self or/and symptoms to be treated? A case example illustrating a dialogical stage model for emotional change. 2nd Joint WPAINA- HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry II. Multidimensional Considerations. Proceedings edited by C. Soldatos, D. Dikeos, M. Riba, P. Ruiz, D. Bhugra, M. Riba. Medimond International Proceedings, pp. 75-78, October 30 – November 2, Athens, GREECE.

Gkantona, G., Idreou, K., & Paritsis, N. (2012). Human Systems Therapy (HST) for individuals with intellectual disability. 1st Joint WPA-INA-HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry, Diverse approaches and converging goals. Proceedings edited by C. Soldatos, P. Ruiz, D. Dikeos, M. Riba, Medimond International Proceedings, pp. 155-160, November 29 – December 2, Athens, Greece.

Gkantona, G., Lefkaditi, E. & Paritsis, N. (2014). Continuous development in social skills in profoundly retarded adults: Is there a case of neuroplasticity? 2nd Joint WPA-INA-HSRPS International Psychiatric Congress: Pluralism in Psychiatry II. Multidimensional Considerations. Proceedings edited by C. Soldatos, D. Dikeos, M. Riba, P. Ruiz, D. Bhugra, M. Riba. Medimond International Proceedings, pp. 75-78, October 30 – November 2, Athens, Greece.

Gkantona, G., Stogiannidou, A. & Kalantzi-Azizi, A. (2005). Reliability and Validity of the College Adaptation Questionnaire in a Sample of Greek University Students. FEDORA PSYCHE Conference. Internationalization within Higher Education in an expanding Europe: New developments in Psychological Counseling, 8-11 June, Groningen, The Netherlands.

 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Gkantona, G. (2016). Therapist’s reflecting in metaphoric language: Forming relational analogies between the therapist and the client regarding their inner experience. Ninth Conference of the European Family Therapy Association. 28 September – 1 October, Athens, Greece.

Gkantona, G. & Paritsis, N. (2010). The application of systemic practice in the enhancement of adaptive behavior for people with pervasive developmental disorders: A repeated measures study. Seventh Congress of European Family Therapy Association: «60 years of family therapy, 20 years of EFTA… and after ? New ways for systemic practice», 29 – 31 October, Paris.

Kaftantzi,V., Karakitsou, M., Zotou, T. Chatzi, S., Sarafianou, V. & Gkantona, G. (2004). Women’s stories. A systemic Investigation on Problems of Women Asking for Psychological Help. European Family Therapy Association. Fifth European Congress of Family Therapy and Systemic Practice: “Creating Futures- Systemic Dialogues across Europe”, 29 September – 2 October, Berlin, Germany.

Paritsis, N. & Gkantona, G. (2014). Testing a Law of Optimal Variety and Order for Development, through Action Research on Profound Mentally Retarded Adults. International Society for the Systems Sciences (ISSS). Learning across Boundaries: Exploring the variety of systemic theory and practice, 28 July – 1 August, Washington, DC, USA.

Paritsis, Ν., Gkantona, G. & Lefkaditi, E. (2014). Continuous, “over 6 years, improvement of adaptive functioning in adults with profound mental retardation, through systemic intervention. European Family Therapy Association. First European Conference on Systemic Research in Therapy, Education and Organisational Development: Linking Systemic Practice and Systemic Research, 6-8 March, Heidelberg, Germany.

Gkantona, G., Stogiannidou, A.& Kalantzi-Azizi, A. (2007). Relationship Between Adjustment to University and Characteristics of the Students’ Family of Origin. FEDORA PSYCHE Conference. Crossing Internal and External Borders. Practices for an Effective Psychological Counseling in the European Higher Education, 5-8 September, Rethymnon, Greece.

Gkantona, G., Stogiannidou, A. & Triliva, S. (2004). Relationship Between Perception of Personal Authority and Adjustment of University Students. Psychological Society of Northern Greece. First International Conference of the Psychological Society of Northern Greece: “Quality of Life and Psychology”, 3 – 5 December, Thessaloniki, Greece.

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Gkantona, G. (2016). The implementation of the Dialogical Stage Model for emotional change in anxiety disorders treatment. Invited workshop in the Ninth International Conference on the Dialogical Self, 7 – 10 September 2016, Lublin, Poland.

Paritsis, N. & Gkantona, G. (2010). A new systemic method of intervention in people with severe pervasive developmental disorders for improving their functioning. Workshop in the seventh Congress of European Family Therapy Association: «60 years of family therapy, 20 years of EFTA… and after ? New ways for systemic practice», 29 – 31 October, Paris.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Γκαντώνα, Γ. (2015β). Το Επαγγελματικό αφηγόγραμμα ως εργαλείο της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΨΕΒΕ) με θέμα “Ψυχολογία και Εκπαίδευση: Σύγχρονοι Προσανατολισμοί και Εφαρμογές”, 9-11 Οκτωβρίου, Ιωάννινα.

Γκαντώνα, Γ. (2015α). Οι πρώιμες εκδηλώσεις των διαλογικών ικανοτήτων των μικρών παιδιών. 13ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής: «Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις Στην Προσχολική Αγωγή. Θεωρία & Πράξη», 20 – 22 Μαρτίου, Ιωάννινα.

Γκαντώνα, Γ. & Παρίτσης, Ν. (2010). Η αύξηση της λειτουργικότητας σε άτομα με νοητική καθυστέρηση και προβλήματα συμπεριφοράς: Μια έρευνα δράσης. Εταιρεία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης σε Άτομα, Οικογένειες και Ευρύτερα Συστήματα (ΕΣΥΘΕΠΑΣ). 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Συστημική Θεραπεία: Η παραβατικότητα σήμερα: Ναρκωτικά, κακοποίηση και βία στα ανθρώπινα συστήματα, 30 Απριλίου – 2 Μαΐου, Ανάληψη Χερσονήσου, Κρήτη.

Γκαντώνα, Γ. & Παρίτσης, Ν. (2009α). Η Εφαρμογή μιας Συστημικής Μεθόδου στη Βελτίωση της Λειτουργικότητας Ατόμων με Βαριά Νοητική Καθυστέρηση και Προβλήματα Συμπεριφοράς που Μένουν σε Οικοτροφείο στην Κοινότητα. Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας: «Η Συμβολή της Ψυχολογικής Έρευνας στη Σύγχρονη Κοινωνία», 14 – 17 Μαΐου, Βόλος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΟΥ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ
2011 – 2014
Επιμέλεια και μετάφραση στα Ελληνικά του συγγράματος «Hermans, H. & Hermans-Konopka, A. (2010). Dialogical Self Theory. Cambridge University Press, New York.
2011 – 2014
Επιμέλεια και απόδοση στα Ελληνικά του συγγράματος «McMahon, M. & Patton, W. (2006). Career Counselling: Constructivist Approaches. Routledge, London and New York.
1999
Έργο Leonardo: Guidance Towards the Future. Προσαρμογή στην Ελληνική γλώσσα
εκπαιδευτικού υλικού για συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Συμβουλευόμενους. Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
2003 – 2004
Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με θέμα: «Ψυχολογικά προβλήματα γυναικών πουαπευθύνονται σε Κέντρο Ψυχικής Υγείας», Κέντρο Ψυχικής Υγείας Δυτικού Τομέα Θεσσαλονίκης.