Θεφάνους 9, Πρέβεζα info@gkantona.gr     +30 26823 01351
Η ατομική ψυχοθεραπεία

Στην ατομική ψυχοθεραπεία οι θεραπευόμενοι έχουν διάφορα αιτήματα. Μερικά από τα θέματα που μπορεί να αποτελούν αίτημα για μια ψυχοθεραπευτική συνεργασία μαζί μου είναι:

• φοβίες, κρίσεις πανικού, ψυχοσωματικά συμπτώματα
• συναισθηματικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη
• άλυτα τραύματα από το παρελθόν
• προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς, το/τη σύζυγο ή τα παιδιά τους
• προσωπικά διλήμματα και δυσκολία λήψης αποφάσεων
• προσωπική ανάπτυξη και «αυτογνωσία»

Συχνά επίσης, ένα πρόβλημα συνδέεται με άλλα και το άτομο ζητά βοήθεια ώστε να διαχειριστεί σύνθετες καταστάσεις.

Η διαδικασία της ατομικής ψυχοθεραπείας αποτελεί μια διεργασία που στηρίζεται σε μια σχέση συνεργασίας ανάμεσα στον ψυχολόγο και στον πελάτη. Κατά τη διεργασία αυτή μέσα απ’ τον θεραπευτικό διάλογο ο πελάτης βοηθιέται:

• να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του
• να επεξεργαστεί την προσωπική του ιστορία
• να κάνει συνδέσεις ώστε να την κατανοήσει καλύτερα
• να της δώσει το νόημα που τον βοηθά να προβεί σε αλλαγές που θα τον κάνουν να λειτουργεί και να αισθάνεται καλύτερα.

Κάθε συνεδρία διαρκεί περίπου μια ώρα. Ο αριθμός και η συχνότητα των συνεδριών καθορίζονται από το είδος του αιτήματος και τις ανάγκες του πελάτη.

Online συνεδρίες συμβουλευτικής

Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μου online για θέματα που σας αποσχολούν.