Θεφάνους 9, Πρέβεζα info@gkantona.gr     +30 26823 01351
Επαγγελματική συμβουλευτική – επαγγελματικός προσανατολισμός

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι ανάγκες για την παροχή υπηρεσιών στον τομέα της επαγγελματικής συμβουλευτικής, καθώς οι ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις καθιστούν τη λήψη επαγγελματικών αποφάσεων καθοριστική για την ποιότητα ζωής του ατόμου. Έρευνες έχουν δείξει ότι για τους νέους σήμερα η εργασία δεν αποτελεί μόνο μέσο οικονομικής ανεξαρτησίας, αλλά και μέσο έκφρασης των προσωπικών δυνατοτήτων και της ολοκλήρωσης του εαυτού. Παράλληλα, η έννοια της δια βίου εξέλιξης της επαγγελματικής σταδιοδρομίας έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτή.
Στα πλαίσια αυτά, για τα άτομα που βρίσκονται στο τέλος της εφηβείας ή στην αρχή της ενήλικης ζωής τα ζητήματα επαγγελματικού προσανατολισμού είναι πρωταρχικής σημασίας, καθώς αντιμετωπίζουν διλήμματα όπως «Δεν ξέρω τι επάγγελμα μου ταιριάζει», «Ποια επαγγέλματα μου ταιριάζουν που να έχουν όμως και ζήτηση στην αγορά εργασίας» «Δεν ξέρω αν είμαι κατάλληλος για το επάγγελμα που έχω επιλέξει». Στη φάση αυτή, οι νέοι/ες καλούνται να προβούν σε επαγγελματικές επιλογές και να πάρουν σημαντικές αποφάσεις για την επαγγελματική τους ζωή.
• Έτσι, μέσα απ’ τον επαγγελματικό προσανατολισμό ο/η νέος/α μπορεί να προσδιορίσει:
• τις δυνατότητες, ενδιαφέροντα, κλίσεις και τα ταλέντα του
• χαρακτηριστικά προσωπικότητας που μπορούν να βελτιωθούν
• τα επαγγέλματα και τις εξειδικεύσεις που του ταιριάζουν
• τα χαρακτηριστικά προσωπικότητάς εκείνα που σχετίζονται με τις επαγγελματικές προτιμήσεις
• τις προσδοκίες που έχει ο ίδιος/η ίδια απ’ τον εαυτό του
• τις προσδοκίες που έχει το περιβάλλον απ’ τον ίδιο/την ίδια, έτσι ώστε να προβεί σε κατάλληλες εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές

Η διαδικασία του επαγγελματικού προσανατολισμού πραγματοποιείται μέσα από ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες, συμπλήρωση ειδικών ερωτηματολογίων, βιωματικές ασκήσεις και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, το τεστ Άριστον αποτελεί ένα πρωτοποριακό έμπειρο σύστημα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που διερευνά την προσωπικότητα, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα κάθε ατόμου και προσδιορίζει τα επαγγέλματα εκείνα που του ταιριάζουν καθώς και τα αντίστοιχα Τμήματα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (ΑΕΙ, ΤΕΙ). Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, ο νέος μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις σπουδές και το επάγγελμα που θα ακολουθήσει, ώστε να διασφαλίσει μια επιτυχημένη καριέρα.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας 

Ο στόχος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας δεν είναι η παροχή πληροφοριών ή η επίλυση του προβλήματος του πελάτη με καθοδηγητικό τρόπο. Μέσα απ’ τη δημιουργία μιας ποιοτικής και συνεργατικής σχέσης με χαρακτηριστικά όπως η αποδοχή, η κατανόηση, η εμπιστοσύνη και το νοιάξιμο ο σύμβουλος προσπαθεί να βοηθήσει τους πελάτες:
• να αποκτήσουν την ικανότητα αναθεώρησης και επαναπροσανατολισμού των επιλογών της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και της ζωής τους
• να καθοδηγούν οι ίδιοι τον εαυτό τους και να δρουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της επαγγελματικής τους πορείας
• να προβαίνουν σε επαγγελματικές επιλογές που να έχουν προσωπικό νόημα, έτσι ώστε να παίρνουν ικανοποίηση απ’ τη ζωή τους.

Η συμβουλευτική σταδιοδρομίας μπορεί να γίνει είτε σε ατομική είτε σε ομαδική βάση. Μια σχετική ομάδα περιλαμβάνει:

• Συζητήσεις για ό, τι προβληματίζει για το μέλλον
• Ανταλλαγή απόψεων για τα επαγγελματικά δεδομένα
• Συζητήσεις για διλήμματα σχετικά με εκπαιδευτικές προοπτικές
• Διερεύνηση των επαγγελματικών προοπτικών & προσδοκιών
• Ενεργή ακρόαση της οπτικής και των σκέψεων των άλλων για πράγματα που με απασχολούν
• Προσδιορισμός των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών στόχων
• Διαμόρφωση των μελλοντικών σχεδίων
• Προσδιορισμός των κατάλληλων επιλογών
• Συν-κατασκευή του επαγγελματικού μου χάρτη.

Online συνεδρίες συμβουλευτικής

Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μου online για θέματα που σας αποσχολούν.