Θεφάνους 9, Πρέβεζα info@gkantona.gr     +30 26823 01351
Οικογενειακή Θεραπεία

Η συστημική οικογενειακή θεραπεία είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μορφή ψυχοθεραπείας και είναι αποτελεσματική τόσο σε περιπτώσεις που το αναφερόμενο πρόβλημα εντοπίζεται στις σχέσεις μεταξύ των μελών (π.χ. στη σχέση του ζευγαριού, στη σχέση ενός γονιού με ένα παιδί) όσο και σε οικογένειες που αναφέρουν ότι ένα μεμονωμένο μέλος λειτουργεί με προβληματικό τρόπο (π.χ. κάποιος σύζυγος ή παιδί).
Αυτό συμβαίνει καθώς τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται σε μια συνεχή δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους, που διέπεται από κυκλική αιτιότητα, με αποτέλεσμα η συμπεριφορά του ενός να επηρεάζει και να διαμορφώνει τη συμπεριφορά των άλλων μελών, αλλά και να επηρεάζεται και να διαμορφώνεται απ’ αυτή. Έτσι, η κάθε συμπεριφορά γίνεται αντιληπτή ως μια αλληλεπίδραση που περιέχει μηνύματα ως προς τις σχέσεις των μελών.

Στις πρώτες συνεδρίες ο στόχος είναι να διερευνηθεί η σχεσιακή δομή της οικογένειας, να προσδιοριστούν οι πεποιθήσεις, αξίες, αρχές και γενικότερα η κουλτούρα της οικογένειας και να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση των μελών. Απ’ τη διαδικασία αυτή αναδύεται και η λειτουργικότητα του προβλήματος για το οποίο έχει ζητήσει βοήθεια η οικογένεια.

Με την έκφραση όλων των μελών της οικογένειας και το διάλογο που στοιχειοθετείται πάνω σε κυκλικές ερωτήσεις γίνεται προσπάθεια να ενσταλαχτούν νέες οπτικές στα μέλη της οικογένειας, να ενεργοποιηθούν τα αποθέματα που διαθέτουν και να μετακινηθούν σε πιο λειτουργικές μορφές αλληλεπίδρασης, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και θα διαμορφώνουν νέες προοπτικές αφήνοντας πίσω το πρόβλημα.

Η συχνότητα των συναντήσεων καλό είναι να είναι κάθε δύο με τέσσερις εβδομάδες, καθώς αυτό το χρονικό διάστημα είναι κατάλληλο ώστε η οικογένεια να αφομοιώσει τις νέες πληροφορίες που ανακύπτουν απ’ τις συνεδρίες.

Online συνεδρίες συμβουλευτικής

Μπορείτε να μιλήσετε μαζί μου online για θέματα που σας αποσχολούν.